شرح رویداد
شرح رویداد
آشنایی فن بازار شرکت شهرکهای صنعتی

بخش اول: حدود 30 دقیقه
آشنایی با فن‌بازار و فرآیندهای انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی

بخش دوم: حدود 30 دقیقه
آشنایی با فرآیند دریافت گواهی و حمایت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

دی ان ان