پیشگفتار

ریشۀ مدیریت در حل چالش است و نیازمند برخورداری از بینش و دانش‌های کافی که بر پایه اطلاعات و داده‌ها استوارند، از این رو برخورداری از اطلاعات جامع، سازگار و یکپارچه و توان تبدیل آن به بینش‌های عمیق و تصمیم‌ساز سازمانی، همواره به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها به شمار رفته و شرکت‌های پیشرو همواره برای برخورداری از آن به شیوۀ قابل توجهی در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بهره‌مندی از این قابلیت تاریخی را از جمع‌آوری اطلاعات و تهیۀ گزارشات ساده مدیریتی تا بهره‌گیری از روش‌های آماراحتمالی، داشبوردهای مدیریتی و داده‌کاوی و درنهایت بکارگیری هوش مصنوعی را طی نموده و به نظر می رسد که این فناوری در زمینه فراهم آوری بینش های مدیریتی نیز می تواند از هم گسیختگی عمیقی را در روش‌ها و ابزارهای سنتی ایجاد کند.

هوش مصنوعی مبتنی بر داده و اطلاعات بسیار حجیم و متنوع استوار است و می‌تواند همزمان داده ها را در فرمت‌های مختلف شامل متغیرهای بسیار زیاد داخلی و محیطی سازمان را تحلیل نماید و با الگوریتم های مبتنی بر یادگیری عمیق محدودیت‌های موجود در روش‌های آماری تحلیل داده ها را برطرف نماید، الگوها و روابط بسیار مهم و البته نامنتظر را در بین آنها کشف نماید و با فراهم‌آوری بینش‌های تصمیم‌ساز قدرت پیش بینی برخی از وقایع تاثیرگذار آینده را برای مدیران فراهم کند که محتواهای بسیار ارزشمندی برای تعیین استراتژی‌های سازمان خواهند بود.

با این اوصاف انجمن مدیران صنایع اصفهان بر آن شد تا همایشی در این‌باره برگزار نماید و در این خصوص از اساتید بنام و صاحب دانشی دعوت نموده است و امیدوار است این همایش بتواند موجب شکوفایی بینش‌های سودمند در مدیران برای بهره‌گیری از مفاهیم جدید و آزموده شده مدیریتی بشود.

  • رئیس همایش: خانم مهندس میترا عابدی
  • دبیر علمی همایش: آقای دکتر نوریان
  • دبیر اجرای همایش: خانم نفیسه سامع

برگزار کننده انجمن مدیران صنایع اصفهان

  • رئیس همایش: خانم مهندس میترا عابدی
    دبیر علمی همایش: آقای دکتر نوریان
    دبیر اجرایی همایش: نفیسه سامع

ثبت نام در همایش

عنوان همایش:
نام : نام لاتین :
نام خانوادگی : نام خانوادگی لاتین :
کدملی : نام شرکت :
پست الکترونیکی : شماره همراه :
فایل:
پسوندهای مجاز:pdf,doc,docx
حداکثر ساز فایلها:2048 KB
حداکثر تعداد فایلها:1
انتخاب فایل


ارسال
دی ان ان