شرح رویداد
شرح رویداد
نشست مجازی با موسس کافه بازار
شست مجازی با مهندس حسام میرآرمندهی موسس مجموعه کافه بازار و صنایع، تجار و فعالین اقتصادی
دی ان ان