X

 

اعضای انجمن
 

نام شرکت : ساخته های فلزی اصفهان (سافا)

مدیر : سعید غائی

تلفن : 38788249

فکس : 38788253

وب سایت : www.esfahansafa.com

زمینه فعالیت:

شرکت ساخته های فلزی اصفهان در سال 1361 تأسیس گردید. فعایت شرکت در ابتدا بهره برداری در زمینه برش ورق و ساخت قفسه های فلزی بود. این شرکت در سال 1362 با اخذ موافقت اصولی ساخت 5000 تن پروفیل درب و پنجره گالوانیزه رنگ شده به کار خود ادامه داد. در سال 1386 با افزایش تولید به 10000 تن قفسه های فلزی مشبک و اخذ موافقت اصولی اقدام نمود. در سال 1381 با تغییر خط تولید به ساخت انواع پروفیل باز و دریافت پروانه بهره برداری جهت تولید 3500 تن از محصولات فوق مبادرت نموده و همچنین درخصوص طرح توسعه به میزان 50000 تن تولید انواع قوطی و پروفیل و لوله موافقت از اداره صنایع اخذ نمود.

شرکت در سال 1384 پروانه بهره برداری از اداره صنایع دریافت نمود که مقدار 60000 تن انواع لوله و قوطی و پروفیل تولید سالیانه در آن در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر با تکمیل حدود 15000 متر مربع سالن و ساختمان اداری با تعداد 5 خط پروفیل بسته و 5 خط پروفیل باز مشغول به کار می باشد و فاز دوم طرح در حال بررسی و برنامه ریزی جهت ایجاد خطوط جدید می باشد.

آدرس : کیلومتر 15 جاده نایین

دی ان ان