ضمن اظهار خوشوقتی از ابراز تمایل جنابعالی به عضویت در انجمن مدیران صنایع اصفهان که به منظور برقراری زمینه های همکاری و همفکری گسترده بین مدیران صنایع در جهت حفظ و اعتلای صنعت کشور تاسیس شده است، خواهشمند است مدارک زیر را همراه با پرداخت حق عضویت، برای درخواست عضویت ارسال فرمائید تا متعاقبا مراحل عضویت انجام پذیرد:


- دریافت و تکمیل فرم عضویت (اینجا را کلیک کنید)
- دو قطعه عکس 
- کپی صفحه اول شناسنامه
- کپی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
- کپی موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری و یا تاسیس

- پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ 4000000 ریال به شماره حساب 0102471086001 به نام انجمن مدیران صنایع اصفهان قابل پرداخت در هر یک از شعب بانک صادرات (لطفا بعد از پرداخت ،فیش واریزی مربوطه را به شماره 2125395 فکس و یا شماره آن را به شماره 09382517505 پیامک کنید)

 

دی ان ان