X

مشاهده خبر

تاریخ ایجاد:1398/07/14 11:44:00 ق.ظ
تعداد بازدید:546
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:info@amsisfahan.ir

رویداد استارتاپ ویکند همخیر

رویداد استارتاپ ویکند همخیر

با حضور جناب آقای مهندس فرهاد رهنما، ریاست انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان

در این رویداد آقای مهندس رهنما فرمودند: اولین اصل برای شروع کسب و کار پیداکردن هم تیمی با ارزش و منسجم برای تحقق ایده استارتاپی برای اجرا می باشد. باید توجه کرد که هر تیم باید نزدیک 16 ساعت فعالیت نماید و از چیزهای لوکسی که دوستانش دارند صرفنظر کرده چون باید پول کافی برای هزینه های استارتاپ خود را داشته باشد. مثالهایی در این خصوص در حوزه موضوعات روز ایران ودنیا آورده شد. آقای مهندس رهنمادرخصوص کسانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند پیشنهاد کردند ایده هایی که ارائه می نمایند خروجی آن باعث کانالیزهایی جهت بهبود شهر در حوزه های زیست محیطی باشد.دی ان ان