X

مشاهده خبر

تاریخ ایجاد:1398/07/14 11:44:00 ق.ظ
تعداد بازدید:34
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:info@amsisfahan.ir

رویداد استارتاپ ویکند همخیر

رویداد استارتاپ ویکند همخیر با حضور جناب آقای مهندس فرهاد رهنما، ریاست انجمن مدیران صنایع شعبه اصفهان در این رویداد آقای مهندس رهنما فرمودند: اولین اصل برای شروع کسب و کار پیداکردن هم تیمی با ارزش و منسجم برای تحقق ایده استارتاپی برای اجرا می باشد. باید توجه کرد که هر تیم باید نزدیک 16 ساعت فعالیت نماید و از چیزهای لوکسی که دوستانش دارند صرفنظر کرده چون باید پول کافی برای هزینه های استارتاپ خود را داشته باشد. مثالهایی در این خصوص در حوزه موضوعات روز ایران ودنیا آورده شد. آقای مهندس ره...


دی ان ان