X

مشاهده خبر

تاریخ ایجاد:1398/07/02 12:35:00 ب.ظ
تعداد بازدید:131
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:info@amsisfahan.ir

کتاب هنر جنگ

کتاب هنر جنگ به مدت ۲۰۰۰ سال فقط در کشور چین مورد استفاده قرار می گرفت، تا اینکه توسط فرانسوی ها به غرب برده شد. این کتاب به عنوان قدیمی ترین اثر نوشتاری در رابطه با علوم و فنون نظامی گری شناخته شده است. مشهور است که ناپلئون، امپراطور فرانسه، در برنامه ریزی های جنگی خود برای فتح اروپا از آن استفاده می کرده است.


ضمن تشکر از مهندس رهنما : کتاب هنر جنگ به مدت ۲۰۰۰ سال فقط در کشور چین مورد استفاده قرار می گرفت، تا اینکه توسط فرانسوی ها به غرب برده شد. این کتاب به عنوان قدیمی ترین اثر نوشتاری در رابطه با علوم و فنون نظامی گری شناخته شده است. مشهور است که ناپلئون، امپراطور فرانسه، در برنامه ریزی های جنگی خود برای فتح اروپا از آن استفاده می کرده است. افسران آمریکایی برای دست یابی به پیروزی در جنگ جهانی دوم، مفاد آن را بسیار دقیق به اجرا در می آوردند. دستور العمل های کتاب یاد شده برای چندین دهه به پرسنل ارتش ژاپن آموزش داده می شد. افسران چینی، تا همین اواخر می بایستی تمام مفاد آن را از بر می  کردند. اما نکته بسیار مهم این که در سال های اخیر از آن به عنوان یک راهنمای بسیار با ارزش در رقابت های تجاری یاد می شود، تاکید بر روی حمله به دشمن در زمانی که از آمادگی لازم بر خوردار نیست طرح ریزی برای کسب اطلاع از نقشه های دشمن، عدم حمله به دشمن قوی تر از خود، استفاده از جاسوسان، بخش هایی از دستور العمل های ارایه شده در این کتاب هستند. ضمن اینکه داشتن استراتژی مناسب، تاکتیک نتیجه بخش، قابلیت مانور، ارتباطات قوی، چگونگی رفتار سربازان، افسران آموزش دیده، داشتن ارتش قوی و منسجم و بالاخره اجرای به موقع تنبیه ها و تشویق ها، عوامل مورد نظر نویسنده برای دست یابی به پیروزی می باشند. می توان گفت که این اثر نه تنها برای نظامیان، بلکه برای تمام کسانی که که به هر نحوی در شغل خود با رقبا (دشمنان) درگیر هستند، راهنمای بسیار مفید و موثری خواهد بود.


دی ان ان