X

مشاهده خبر

تاریخ ایجاد:1399/06/02 12:23:00 ب.ظ
تعداد بازدید:520
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:info@amsisfahan.ir

وبینار اعضای انجمن مدیران صنایع اصفهان با جناب آقای دکتر سامتی

برگزاری جلسه مجازی اعضای انجمن با جناب آقای دکتر سامتی روز چهارشنبه 22 مردادماه راس ساعت 9 صبح با حضور تعدادی از اعضای انجمن برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر سامتی بحث تعامل ایران و چین و مفاد این قرارداد را برای حاضرین در جلسه باز کردند و جوانب مختلف این قرارداد مورد بررسی قرار گرفت. ایشان تفکر چین که تفکر ابزار یک کمربند یک جاده (جاده ابریشم) است را مطرح کردند و این که به چه صورت می توان از این فرصت استفاده کرد.  سپس موضوع  گشایش اقتصادی آقای روحانی را مورد بحث قرار دادند ومسئله فروش نفت و سهامدار کردن مردم به این طریق  مورد بحث قرار گرفت. جلسه ساعت ده و نیم صبح به پایان رسید.دی ان ان