X

مشاهده خبر

تاریخ ایجاد:1395/07/07 10:43:18 ق.ظ
تعداد بازدید:198
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:info@amsisfahan.ir

بازدید از کارخانجات مقدم

بازدید تعدادی از اعضای محترم انجمن مدیران صنایع اصفهان از مجموعه کارخانجات مقدم در روز یکشنبه 4 مهرماه برگزار گردید. در این بازدید اعضای انجمن از مجموعه کارخانجات مقدم بازدید نموده و جناب مقدم در ابتدا گزارش کاملی از فعالیتهای این شرکت و همچنین مؤسسه خیریه خود ارائه نمودند و سپس اآقای مهندس مقدم و کارشناسان طی بازدید توضیحات مفصل  در خصوص تولیدات و عملکرد شرکت ارائه نمودند.    

بازدید تعدادی از اعضای محترم انجمن مدیران صنایع اصفهان از مجموعه کارخانجات مقدم در روز یکشنبه 4 مهرماه برگزار گردید. در این بازدید اعضای انجمن از مجموعه کارخانجات مقدم بازدید نموده و جناب مقدم در ابتدا گزارش کاملی از فعالیتهای این شرکت و همچنین مؤسسه خیریه خود ارائه نمودند و سپس اآقای مهندس مقدم و کارشناسان طی بازدید توضیحات مفصل  در خصوص تولیدات و عملکرد شرکت ارائه نمودند.    

photo_2016-09-28_14-27-54 photo_2016-09-28_14-27-42 photo_2016-09-28_14-27-35

دی ان ان